Aktuálne Štatistiky
Štatistiky
Štatistiky

A. Štatistiky návštevnosti turistov TIK za roky:

        2007              2006                   2005              2002   
    2001    2000 
      

 

B. Štatistiky sezónnych aktivít TIK:

 PEŠIE PRECHÁDZKY           Rok 2006       Rok 2007   

aktivita realizovaná počas letnej turistickej sezóny vo vybraných mesiacoch

SKUPINOVÉ PEHLIADKY     Rok  2006    Rok 2007

počet vopred objednaných skupín na prehliadku mestom so sprievodcom