Aktuálne O nás
O nás
Informácie pod jednou strechou....
  

   
   

Turisticko – informačná kancelária ponúka nasledujúce služby:

 • Poskytovanie širokospektrálnych informácií o meste Bardejov, jeho turisticky atraktívnych objektoch, o jeho samospráve a fungovaní, o možnostiach turistiky, o ubytovacích kapacitách a ich rezervácia,  o reštauračných zariadeniach, doprave, športových, kultúrnych a iných spoločenských aktivitách v meste.
 • Súčasťou tejto oblasti sú informácie o Bardejovských Kúpeľoch, ich ubytovacích kapacitách, aktuálnych kultúrno – spoločenských podujatiach, o možnostiach rehabilitačných a rekondičných pobytov s procedúrami, o turistických chodníkoch.
 • Bezplatné interpretačné a propagačné materiály mesta
 • Aktuálne informácie o programe Kina Žriedlo, výstav Šarišského múzeá, knižnici Davida Guttgesela, Centra voľného času, farnosti Bazililky sv. Egídia
 • Informácie o podnikoch a firmách v meste
 • Požičovňa automobilov a byciklov
 • informácie o vlakovom a autobusovom cestovnom poriadku medzimestských linkách  a mestských linkách.
 • Sprievodcovská služba v slovenskom anglickom, nemeckom, poľskom a francúzskom jazyku realizovaná aj ako „doprovod“ v čo najširšej škále záujmov.
 • Informácie o bardejovskom dianí prostredníctvom internetu, Bardejovskej televízie či sprostredkovania aktuálnych ponúk jednotlivých organizátoroch jednotlivých podujatí.
 • Iné informácie o možnostiach strávenia voľného času, nielen pre turistov ale hlavne pre bardejovskú mládež a obyvateľov
 • Sprostredkovanie verejnosti ale aj turistom jazdu na koni v spolupráci so Slnečným majerom v Stebníckej Hute.
 • Suveníry typu: mapy, knihy, brožúry, pohľadnice, nielen Bardejov a jeho priľahlé okolie a Slovensko
 • Predajné misto Tutistických známok Bardejov, Lukov,Krivé, Jedlinka, Kožany
 • Zmenárenská služba
 • Ponuka konkrétnych produktov na voľný čas pre turistov, pešie prechádzky po centre mesta s animátorom
 • Kopírovacie, skenovacie a tlačiarenské  služby
 • Aktívna spolupráca so sprievodcami mesta Bardejov a Slovenskou spoločnosťou sprievodcov cestovného ruchu, podporovať a rozvíjať naše intelektové potenciály aj v tomto smere.
 • Spolupráca v oblasti propagácie s Poľsko-slovenským domom
 • Umožnenie prezentácie podnikateľských i nepodnikateľských subjektoch v priestoroch TIK
 • Spracúvanie štatistík o návštevnosti turistov
 • Zastúpenie Európskeho informačného centra – ponuka materiálov o Európskej únii
 • Spolupráca s partnermi v oblasti predaja leteniek, vstupeniek, medzinárodných cestovných lístkov,mládežníckych kariet Euro 26, komplexného cestovného poistenia Union alebo Uniqua