Aktuálne akcie

Skriptá

Novinka pre študentov! V predaji ponúkame odborné monografie z oblasti cestovného ruchu. Ponuka odborných monografií:

Názov Bibliografické údaje Cena s DPH
Cestovný ruch - úvod do štúdia

Gúčik, M., 2010. 307 s.

10 €
Manažment regionálneho cestovného ruchu

Gúčik, M. a kol.,2007. 290 s.

10 €
Manažment cestovného ruchu

Gúčik, M. a kol., 2010. 152 s.

9 €
Ekonomika podniku cestovného ruchu

Kučerová, J., Strašík, A., Šebová, Ľ., 2010.141 s.

9 €
Manažment prevádzky pohostinského zariadenia

Gúčik, M., Marušková, J., Patúš. P., 2011.
180 s.

10€
Marketing cestovnho ruchu

Gúčik, M. a kol., 2011. 264 s.

10€

 

Možnosť objednať na dobierku. Kontaktujte nás!

Partner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK Bardejov