Aktuálne akcie

Kurz sprievodca cestovného ruchu v plnom prúde

Dňa 9.03.2021 sa realizoval prvý vyučovací deň kurzu Sprievodcov cestovného ruchu, ktorý organizuje Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, Turisticko-informačná kancelária Bardejov a Mesto Bardejov. 15 účastníci kurzu sa spolu stretávajú vždy v piatok a sobotu v priestoroch Poľsko-slovenského domu pri teoretickej výučbe, ktorá zaberá 60% z 300 vyučovacích hodín. V rámci teórie sa preberá: metodika práce sprievodcu, technika služieb cestovného ruchu, história, geografia, ekonomika, aktuálne dianie. Zvyšných 40% tvorí praktická časť, ktorá pozostáva z výletných dní po pamiatkach Východného Slovenska a po Bardejove a jeho okolí, kde sa získané poznatky budú aplikovať do praxe. Školiteľmi nie sú len odborníci z Bratislavy, ale aj miestni odborníci, ako napríklad historik PhDr. František Gutek alebo archeológ Mgr. Peter Harčar. Ukončenie kurzu je naplánované na 24. júna, kedy absolventi prejdú záverečnou skúškou, ktorá sa skladá z 3 častí: písomná, ústna a praktická v teréne. Po jej úspešnom zložení oficiálne získajú certifikát sprievodcu cestovného ruchu, platný pre územie celej Európskej únie.

Partner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK Bardejov