Galéria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK Bardejov 

Gotický Bardejov a Matej Korvín/Potulka 21.2.2021

Matej Korvín_v_Kronike_od_Jána_z_TurcaObdobie gotiky sa s dejinami Bardejova spája intenzívne.Tento dejinný úsek sa u nás v architektúre prejavuje hlavne od 14.-zač.16.storočia.

Matej Korvín (Huňady) alebo Matej I.(1443-1490) bol uhorský a český kráľ, rakúsky vojvoda. Jeho otec Ján bol jeden z najbohatších veľmožom v Uhorsku - volali ho "Turkobijec". Za vlády Mateja do Uhorského kráľovstva prenikali myšlienky humanizmu a renesancie. v roku 1465 založil v Bratislave Universitas Istropolitana a v roku 1480 aj univerzitu v Pešti. K rozvoju vzdelanosti výrazne prispela jeho manželka Beatrix Aragónska, dcéra neapolského kráľa. Manželia boli veľmi vzdelaní a vdzelanosť podporovali. No nasledovníka trónu mu nedala. Matej mal nemanželského syna Jána Korvína, ktorého uhorské stavy neprijali a jeho následníkom sa stáva zvolený Vladislav II. Jagelovský.
Matej Korvín zomrel 6.4.2021 vo Viedni. Príčinou smrti bolo rozčúlenie, keď mu služobníctvo donieslo neumyté figy. Dostal mozgovú mŕtvicu, ktorej o dva dni podľahol. 
Prívlastok "Corvinus" získal kráľ až neskôr, podľa pomenovania rodového znaku havrana (corvus).
Matej ako ochránca - Keď Žigmind zálohoval 13 spišských miest, zálohoval aj Bardejov poľskému šľachticovi Andrejovi Balickému za 13 000 zlatých florénov. Mesto síce nestratilo svoje postavenie, no viac sa vyostril boj proti feudálom. Toto nedobré postavenie zmenil práve Matej Korvín, keď po roku 1477 prestal uznávať platnosť zálohu a vyžadoval platenie vrchnostnej dávky pre seba. Mesto tak opäť získalo stratené mentálne povedomie, že odvádza časť svojho zisku hlave pomazanej-svojmu káľovi.
Mesto v období 15.storočia - v centre sa nachádzali už kamenné dvojpodlažné, na predmestiach jednopodlažné domy. Mesto malo približne 2800 obyvateľov, 517 domov, z toho 207 vo vnútornom meste. V roku 1427 sa spomínajú kamenné pivnice na skladovanie vína. Pred rokom 1420 má mesto aj vlastné kúpele, mestský pivovar,drevený vodovod,dva špitály, dva mlyny, mestské bielidlo, pílu, tehelňu a dva cintoríny v meste.
Nástupom Mateja sa vystupňoval neúprosný pomer mesta k bratríkom na východnom Slovensku. Počas celého 16.storočia bolo mesto vbrannej pohotovosti, napriek tomu, že nepriateľ nikdy nevkročil do mesta ani raz.
Matej - z Božej vôle kráľ - náboženský život sa v Bardejove odzrkadľoval v prestavbe kostola sv. Egídia. V 2.pol. 15. stor. bol v meste dosť vyoký počet kňazov. Medzi rokmi 1467-8 10 kňazov a približne 8-15 v augustiánskom kláštore. V meste boli 4 náboženské bratstvá: Bratstvo Panny Márie Milosrdnej (zal. 1419), Bratstvo Božieho tela (1477), Bratstvo Snežnej Panny Márie (1491) a Bratstvo sv. Barbory (1497). V bazilike máme dodnes zachované pamiatky pripomínajúce prítomnosť panovníka v našom meste.
Kráľ Matej Korvín bol v meste viac ráz. Isto v roku 1474, kedy máme o tom záznam. V bazilike mal nádhernú lavicu, 12 mistne stalla, nazývanú podľa tradície "lavicou Mateja Korvína". Po roku 1508 bola premiestnená z oratória Kráľa Mateja (kaplnka vo svätyni) na zadnú, západnú stenu hlavnej lode. Lavicu rozrezali na 6-sedadlovú, umiestnená bola na južnej strane novej vstupnej brány a 5-sedadlovú, pričom stredné sedadlo sa zničilo.Tú umiestnili na severnú stranu novej vstupnej brány. V roku 1914 bola lavica spolu s chrámovou knižnicou a ďalšou dvojsedadlovou gotickou lavicou predaná Maďarskému národnému múzeu v Budapešti za 30 000 zlatých. Podľa dohody, mali sa pre bardejovský chrám vyhotoviť náhradné lavice, no pre vojnové udalosti dohoda nebola plne realizovaná. Torzo neukončených lavíc je umiestnené dodnes na pôvodnom mieste pod chórom.

 

Obdobie gotiky sa s dejinami Bardejova spája intenzívne.Tento dejinný úsek sa u nás v architektúre prejavuje hlavne od 14.-zač.16.storočia.
Matej Korvín (Huňady) alebo Matej I.(1443-1490) bol uhorský a český kráľ, rakúsky vojvoda. Jeho otec Ján bol jeden z najbohatších veľmožom v Uhorsku - volali ho "Turkobijec".Za vlády Mateja do Uhorského kráľovstva prenikali myšlienky humanizmu a renesancie. v roku 1465 založil v Bratislave Universitas Istropolitana a v roku 1480 aj univerzitu v Pešti. K rozvoju vzdelanosti výrazne prispela jeho manželka Beatrix Aragónska, dcéra neapolského kráľa. Manželia boli veľmi vzdelaní a vdzelanosť podporovali. No nasledovníka trónu mu nedala. Matej mal nemanželského syna Jána Korvína, ktorého uhorské stavy neprijali a jeho následníkom sa stáva zvolený Vladislav II.Jagelovský.
Matej Korvín zomrel 6.4.2021 vo Viedni. Príčinou smrti bolo rozčúlenie, keď mu služobníctvo donieslo neumyté figy. Dostal mozgovú mŕtvicu, ktorej o dva dni podľahol. 
Ako jeden z mála sa uchoval v pamätiach a povestiach ako dobrý kráľ.
Prívlastok "Corvinus" získal kráľ až neskôr, podľa pomenovania rodového znaku havrana (corvus).
Matej ako ochránca - Keď Žigmind zálohoval 13 spišských miest, zálohoval aj Bardejov poľskému šľachticovi Andrejovi Balickému za 13 000 zlatých florénov.Mesto síce nestratilo svoje postavenie, no viac sa vyostril boj proti feudálom. Toto nedobré postavenie zmenil práve Matej Korvín, keď po roku 1477 prestal uznávať platnosť záolhu a vyžadoval platenie vrchnostnej dávky pre seba. Mesto tak opäť získalo stratené mentálne povedomie,že odvádza časť svojho zisku hlave pomazanej-svojmu káľovi.
Mesto v období 15.storočia - v centre sa nachádzali už kamenné dvojpodlažné, na predmestiach jednopodlažné domy. Mesto malo približne 2800 obyvateľov, 517 domov, z toho 207 vo vnútornom meste. V roku 1427 sa spomínajú kamenné pivnice na skladovanie vína. Pred rokom 1420 má mesto aj vlastné kúpele, mestský pivovar,drevený vodovod, špitál, dva mlyny,mestské bielidlo, pílu, tehelňu a dva cintoríny v meste.
Nástupom Mateja sa vystupňoval neúprosný pomer mesta k bratríkom na východnom Slovensku.Počas celého 16.storočia bolo mesto vbrannej pohotovosti, napriek tomu, že nepriateľ nikdy nevkročil do mesta ani raz.
Matej - z Božej vôle kráľ - náboženský život sa v Bardejove odzrkadľoval jednak v prestavbe kostola sv.Egídia, no v 2.pol. 15 . stor. bol v meste dosť vyoký počet kňazov. Medzi rokmi 1467-8 10 kňazov a približne 8-15 v augustiánskom kláštore. V meste boli 4 náboženské bratstvá: Bratstvo Panny Márie Milosrdnej (zal. 1419), Bratstvo Božieho tela (1477), Bratstvo Snežnej Panny Márie (1491) a Bratstvo sv. Barbory (1497). V bazilike máme dodnes zachované pamiatky pripomínajúce prítomnosť panovníka v našom meste. Kráľ Matej Korvín bol v meste viac ráz. Isto v roku 1474, kedy máme o tom záznam. V bazilike mal nádhernú lavicu, 12 mistne stalla, nazývanú podľa tradície "lavicou Mateja Korvína". Po roku 1508 bola premiestnená z oratória Kráľa Mateja (kaplnka vo svätyni) na zadnú,západnú stenu hlavnej lode. Lavicu rozrezali na 6-sedadlovú, umiestnená bola na južnej strane novej vstupnej brány a 5-sedadlovú, pričom stredné sedadlo sa zničilo.Tú umiestnili na severnú stranu novej vstupnej brány. V roku 1914 bola lavica spolu s chrámovou knižnicou a ďalšou dvojsedadlovou gotickou lavicou predaná Maďarskému národnému múzeu v Budapešti za  30 000 zlatých.Podľa dohody, mali sa pre bardejovský chrám vyhotoviť náhradné lavice, no pre vojnové udalosti dohoda nebola plne realizovaná. Torzo neukončených lavíc je umiestnené dodnes na pôvodnom mieste pod chórom.

 

Partner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK Bardejov