Galéria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK Bardejov 

Bardejov - UNESCO/Potulka 17.1.2021

MAPA 17Zoznam Svetového kultúrneho a prírodneho dedičstva obsahuje 1007 lokalít(údaj z roku 20014). Na tento Zoznam bol Bardejov zapísaný v roku 2000 s nasledovnou charakteristikou:

"Bardejov je malý, ale výnimočný, kompletný a dobre zachovaný príklad opevneného stredovekého mesta s charakteristickým urbanizmom, typickým pre tento región. Zároveň má zachovaný unikátny komplex piatich budov židovského predmestia."(World Committee-UNESCO).
Pod urbanistickým komplexom rozumieme to, že si historické centrum Bardejova zachovalo pôvodnú parceláciu, ktorá siaha až do 14. stpročia. Centrum si zachovalo vysokú mieru autenticity,keďže neboli asanované ani pristavané objekty.
Od roku 2000 sme zazanemali rozsiahle rekonštrukcie. Bola vymenená kanalizácia, elekrifikácia, povrchová úprava starého mesta-centra s priľahlými ulicam...
Tmavé a svetlé andezitové kocky lemujú cestné kommunikácie po obvode centra a priľahlých ulíc, až po hradobné múry. Stredoveké trhové jadro je pokryté toplianskym pieskovcom, ktorého historický pôvod nachádzame od 16. storočia.
Bardejovský hradobný systém reprezentuje najlepšie zachované stredoveké opevnenie na Slovensku. Na hradobnom opevnení ešte aj doteraz prebieha sysmatická obnova južného hradobného múru a Hornej brány.
Veľké parky v meste nenájdeme. Tie sa historicky ani nevyvinuli, nemali kde, keďže mesto bolo malé. Charakteristé su ale tzv. "nástupné parky" pred kostolmi sv.Egídia a kostola sv. Jána Krstiteľa. V oboch prípadoch sa uplatnuje princíp nástupnej aleje západného vstupu do chrámu.
Židovské subburbium sa dostalo do chráneného územia UNESCO na odporúčanie komisie ICOMOS. Dodnes sa iba na troch miestach na svete zachoval podobný komplex budov ako to máme v Bardejove. Tvoria ho budova rituálnych kúpeľov, Budova zhromaždenia, Synagóga, Budova jatiek/dnes asanovaná/, škola, kotolňa s expanznou vežou. Židovská komunita bola v Bardejove veľmi významnou súčasťou dejín.
"Jedinečnosť Bardejova je teda v jeho malosti a vysokom stupni zachovania pôvodného. A ja Vám prajem do Nového roka, aby si návštevníci aj vďaka nám mohli povedať, že najväčšia jedinečnosť Bardejova je v obyvateľoch, ktorí v ňom žijú." (Peter Harčár)
Text: TIK Bardejov
Foto: Ferdinand Hažlinský

1 2 3

 

 

Partner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK Bardejov