Šarišské múzeum
November
PLÁN VÝSTAV A KULTÚRNYCH AKCIÍ ŠARIŠSKÉHO MÚZEA V BARDEJOVE NA MESIAC november  2006


Termín
Názov
Miesto konania
Charakteristika
Zodpovedný pracovník
Kontakt
12.4.-31.12.2006
Pamiatky Bardejova a Bardejovských Kúpeľov
Radnica
Radničné nám.
Panelová fotografická výstava pamiatok Bardejova a Bardejovských Kúpeľov doplnená  textovým informačným materiálom
Mgr. V. Koščová
O. Nováková
472 2009
472 2630
8.11.-31.12.2006
Jaro Ondo – V horúcom kresle
Obrazy
výst. sieň, Rad. nám. č. 13
Výstava obrazov  výtvarníka Jaroslava Onda

Mgr. V. Koščová

472 2009
23.1.-31.12.2006
Ľudová architektúra v modeloch
vestibul, národ. exp., Bard. Kúpele
Výstava modelov objektov ľudovej architektúry zo zbierok súkromných zberateľov a zo zbierok ŠM doplnená fotografickou a grafickou dokumentáciou
Mgr. A. Holtmanová

472 2072

15.11.2020
16.00 hod.
Pásmo sakrálneho spevu a slova
Posviacka Betlehemu
 Bard. Kúpele,
Kostolík z Mikulášovej
Pásmo sakrálnych spevov a slova, spojené s posviackou dreveného Betlehemu, vyrobeného počas rezbárskych dní v skanzene
Mgr. A. Holtmanová
472 2072
každá sobota v roku, 9.30 h.
Organizované vychádzky
národopisná exp. a skanzen
Bardejov. Kúpele
cyklická akcia – organizovaný výklad po expozíciách pre jednotlivcov a skupiny
A. Bľandová
A. Holtman
472 2072
472 2072
13.11.-16.11.2006
Spoznávame ľudové tradície svojho regiónu
Národ. exp.
Bard. Kúpele
Kultúrno- výchovná akcia pre školskú mládež, zameraná na spoznávanie tradície a zvykov regiónu Horný Šariš
Mgr. A. Holtmanová
Bc. J. Jurečková
A. Bľandová
472 2072


Spracovala: Mgr. V. Koščová


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.