Aktuálne Prospekty
Prospekty
  NOVÁ-skladačka Bardejova a okolia s mapkou okolia Bardejova, a pútavým popisom najatraktívnejších pamiatok v Bardejove, Bardejovských Kúpeľoch a Drevených kostolov.
   slovensko/poľská mutácia    alebo   anglicko/nemecká mutácia
  *********************************************************
 
Reedícia skladačky /dole / s malými úpravami.Historické centrum mesta s aktualnejšími fotkami židovského subburbia, mapkou vzadu a zväčšeným formátom skladačky.
 
 *slovensko-poľská verzia   alebo   anglicko/nemecká verzia
 ***********************************************************
 

Skladačka o Bardejove s leteckou snímkou Radničného námestia s popisom a ukážkami atraktívnych objektov                 

 

  * slovensko / poľská verzia     alebo       anglicko / nemecká verzia

 **********************************************************************

 

   

 Predná a zadná strana letáčika, ktorý je určený na propagovanie TIKu s upresnením jeho lokalizácie.

Na zadnej strane je mapka historického centra s vyznačením troch prístupných expozícií: Bazilika, Radnica a Ikony 

 ********************************************************************

 

   

 Mapka Barov a reštaurácií v historickom centre mesta. Dopoučené prevádzky ale aj zoznam všetkých reštaurácií, kaviarní, barov..a pod. nachádzajúcich sa na Radničnom námestí a jeho priľahlom okolí.

 ************************************************************************
 

 Mapka centra mesta s vyznačením služieb, bánk a iných prevádzok

 *************************************************************************

 


 Skladačka s vyznačením atraktívnych objektov a MRP v historickom centre

 *************************************************************************
 

 Kreslená mapa, juhozápadný pohľad na námestie s vyznačením pamiatok.

 
kliklaky
Z DIANIA V MESTE...
Z DIANIA NA SR
PREDAJ VSTUPENIEK

PREŠOVSKÉ DIVADLÁ
PROGRAMY
 
REZERVÁCIA LETENIEK
PREDAJ CESTOVNÝCH LÍSTKOV
 
PREKLADY
 
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV BARDEJOV 
PROFESNÉ ZDRUŽENIA