Úvodná stránka Sprievodcovské služby
Sprievodcovské služby
Sprievodcovské služby
C E N N Í K  S P R I E V O D C O V S K Ý C H   S L U Ž I E B   N A   R O K   2006
Sprevádzanie v slovenskom jazyku

 SKK 
 Skupina / individuál 600,-


 

Sprevádzanie v cudzom jazyku  ( AJ, NJ, FJ, PJ, MJ )

 SKK 
 Skupina / individuál650,-Sprievodcovské služby sa objedávajú minimálne 24 hod vopred.
Tarify sú na jednu časovú jednotku 90 min.
Za službu sa platí v hotovosti pred dohodnutou prehliadkou.
Písomnú objednávku zaslať na hore uvedenú adresu, prípadne mailom.
V prípade neuskutočnenia akcie zákazník zaplatí poplatok za jednu jednotku  sprevádzania.
Stretnutie sprievodcu so skupinou sa odporúča pred TIK Bardejov.

» pokracovanie...

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.