Úvodná stránka AKTUÁLNE
AKTUÁLNE
Korunovačné slávnosti 2006
Po Maximiliánovi II (Matej Landl), jeho manželke Márii Španielskej (Anna Šišková) a Rudolfovi II. (Andy Hajdu) sa novou pomazanou hlavou stal Rudolfov brat Matej II (Martin Nikodým).V nedeľu o 16,00 hod prijal v Dóme sv. Martina kráľovské insígnie – korunu sv. Štefana, žezlo, jablko, korunovačný meč a plášť. Po skončení obradu sa sprievod vybral po korunovačnej ceste na Hlavné námestie, kde najvýznamnejších šľachticov krajiny pasoval za rytierov rádu Zlatej ostrohy.
Potom sa sprievod vybral na Hviezdoslavovo námestie, kde kráľ prisahal svojmu ľudu, že krajinu ubráni pred všetkými vonkajšími nepriateľmi.

Samotný akt slávnostnej korunovácie mohli diváci sledovať na veľkoplošnej obrazovke na Hviezdoslavovom námestí, kde sa viac ako 100 000 priaznivcov sústreďovalo už od rána.


Pozdĺž celého Hviezdoslavovho námestia boli počas celého slávnostného trojdnia sústredené suvenírové stánky a jediný prezentačno-propagačný stánok Slovenských kráľovských miest, na ktorom sme sa zúčastnili spolu s partnermi Starou Ľubovňou, Kežmarkom a Levočou. Počas troch dní sme sa snažili upútať nielen materiálmi o jednotlivých alebo aj spoločných publikáciách, ale aj so šarmom a eleganciou v historických šatách a sprievodom sokoliarov, zbrojnošov a šermiarov.


Za Bardejovsa korunovačných dní na stánku zúčastnila Lucia.


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.