Úvodná stránka Výlety Pešie túry
Pešie túry
Pešie túry
Trasa č. 1
LIVOVSKA HUTA-MINčOL-MALý MINčOL-DOLINA VEčNéHO POTOKA-LENARTOV
Dĺžka: 18 km

Trasa č. 2
ZLATé-NIžNý TVAROžEC-BUSOV-CIGEľKA-VYšNý TVAROžEC-HOLUBNíKY- ZLATé
Dĺžka: 22 KM

Trasa č.3
OBRUčNé-SUCHá JEDľA-KRáľOVá STUDŇA-KAMENNý HRB-KOCúRINEC-JAVOR-KUROVSKé SEDLO-GABOLTOV-BUSOV-VYšNý TVAROžEC-HOLUBNíKY-ZLATé
Dĺžka: 52 KM

Trasa č. 4
ZLATé-MAGURA-POD MAGUROU-ZBOROV,PODHRADIE-ZBOROV, HRAD- DLHá LúKA-BARDEJOVSKé KúPELE- ČEREšňA- MNíCHOVSKý POTOK-ZLATé
Dĺžka: 26 KM

Trasa č. 5
LIVOVSKá HUTA-FORGAčKA-DVORYSKá-PRIEHYBA-SOLISKO-VEľKá JAVORINA-Čergov- čergov chaty- Hertník.
Dĺžka:30 km

Trasa č. 6
NIžNá POLIANKA-ST.HRANICA-ZAJAčí VRCH-BESKYD-JAVORINA-REGETOVKA
Dĺžka: 24 KM

Trasa č. 7
KRUžľOVSKá HUTA – BARVIENOK-GRILOVá ROVEň-MIHAľOV-BARDEJOV
Dĺžka: 20 KM

Trasa č. 8
REGETOVKA-REGETOVSKE RAšELINISKO-JAVORINA-STAVISKá-VYšNý TVAROžEC-NIžNý TVAROžEC-ZLATé
Dĺžka:24 KM

Trasa č. 9
HRETNíK-BUKOVý VRCH-žOBRáK-HERVARTOV-MIHAľOV-BARDEJOV
Dĺžka:24 KM

Trasa č.10
ZLATé-MNíCHOVSKý POTOK-ČEREšňA-BARDEJOVSKé KúPELE-BARDEJOV
Dĺžka:14 KM

Trasa č.11
JANOVCE-TROčANY-MICHELOVA HORA-REšOV-URBANOVKA-LUKAVICA, RáZCESTIE-BARDEJOV
Dĺžka:20KM

Trasa č.12
KURIMKA-KOHúTOV-SPáLENý VRCH-ANDREJOVA-ZBOROV-POD MAGUROU-KúT-BARDEJOVSKé KúPELE-čEREšňA-MNíCHOVSKý POTOK-ZLATé
Dĺžka:28KM

Najobľúbenejšie:
GABOLTOV-BUSOV-CIGEĽKA
Dĺžka: 15 km
Prevíšenie: 520m
Ľahká trasa
BARDEJOV-MAGURA-BARDEJOV
Dĺžka: 16 km
Prevíšenie: 620m
Ľahká trasa

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.