Turistické výlety
Turistické výlety
1.      Bardejovské Kúpele – skanzen
Múzeum Hornošarišskej dediny, je najstarším skanzenom na Slovensku.v roku 1936 bol do Bardejovských Kúpeľov prenesený drevený kostolík z Mikulášovej, roku 1959 bol vypracovaný plán na zriadenie Múze ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch. V roku 1965 bol skanzen sprístupnený pre verejnosť. Na ploche 1,5 ha je tu inštalovaných 28 objektov.

2.     
Kríže – Pamätník SNP
Kríže boli významným strediskom partizánov a ilegálnych pracovníkov na východnom Slovensku v časoch
2. sv. vojny. V auguste a septembri 1944 tu sídlil štáb partizánskeho zväzku Alexander Nevský. Účasť miestneho obyvateľstva v SNP symbolizuje pamätník SNP odhalený v roku 1960 nad dedinou. V dedine je i pamätná izba SNP. V dedine je ešte z časti zachovaná drevená zrubová architektúra. Dedina je východiskom k túram do Čergovského pohoria.

3.     
Zborov – hrad
Pôvodne gotický hrad vybudovaný pravdepodobne na mieste staroslovanského hradiska. Prvá správa o ňom je z roku 1250. Majiteľom boli Bobekovci, Šerédyovci i  Rákocziovci. Renesančne ho prestavali Šerédyovci. V roku 1684 bol na cisársky rozkaz zbúraný, odvtedy predstavuje len rumovisko.
Nad hradným vrchom je najstaršia prírodná rezervácia v okrese so zmiešaným bukovým , hrabovým a dubovým porastom na rozlohe 24 ha.
Zborov - dedina
Zaujímavou architektonickou pamiatkou je Rákocziova kaplnka z roku 1640. V minulosti tu bola známa
100 ročná lipová alej s lipou Rákocziho, dnes však už neexistuje. Po zničení hradu sa Rákocziovci presťahovali do kaštieľa v dedine. Dodnes sa z neho zachoval Kostol sv. Žofie. Významnou pamiatkou je Kostol sv. Margity, pôvodne gotický, renesančne i barokovo upravený.
V dedine sa nachádza aj vojenský cintorín z 1. sv. vojny, pamätník z 1. sv. vojny venovaný 28. pražskému pluku a vojenský cintorín z 2. sv. vojny, ktorý ako prvý na Slovensku zrekonštruovala nemecká organizácia na záchranu hrobov.

4.     
Raslavice
Po Zborove, druhá najväčšia obec v okrese. Patrí medzi najstaršie osady v Šariši. Prvá písomná správa o nej pochádza už z roku 1261. Nachádza sa tu pôvodne románsky kostolík, neskôr upravený. Obec je známa folklórnymi tradíciami, od roku 1969 sa tu pravidelne usporadúvajú Hornošarišské slávnosti piesní a tancov.
V obci nájdete galériu, židovský cintorín, kaštieľ, jazdecký areál, tenisové kurty, vlek, Relaxačný komplex so službami  napr. sauna, vodoliečba, masáže.

5.     
Giraltovce
Tadeto viedla kedysi dôležitá obchodná cesta do Zakarpatska. V meste je neskorobarokový a neskororenesančný kaštieľ, na dvore  učilištia je chránený  dub ( zvaný Giraltovský dub), ktorého vek sa odhaduje na 250 rokov.

6.     
Hažlín
Obec, v minulosti známa rozsiahlym podomovým obchodom. Muži predávali hlavne košíky s ktorými precestovali mnohé susedné krajiny. Koncom decembra 1944 bola časť obce Nemcami vypálená a 7 mužov bolo za partizánsku činnosť zastrelených. Je tu pamätník SNP.
1241 tatárske vojská, pri príchode poznásilnovali zeny, od tých cias sa traduje, ze tatari zalozili obec. Prvy krát s aspomína z konca 11. stor. Je tu zvláštne nárečie, trošku odlišné od šarištiny.

7.     
Kurima
V minulosti poddanské mestečko. V roku 1415 získala jarmočné právo. V chotári sa kedysi dolovalo aj zlato. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne remeselníctvom. V 18. storočí tu bola v prevádzke skláreň.

8.     
Hertník
Východisko do Čergovského pohoria. Renesančný kaštiel z roku 1563 bol postavený na mieste niekdajšieho hradu. Dnes slúži ako  integračné sociálne zariadenie KOR-GYM pre  telesne a mentálne postihnutých deti a mládež.

9.     
Regetovka
Významné lyžiarske a turistické stredisko. Je východiskom na hraničný hrebeň do oblasti Jaworiny, možnosti zjazdového i bežeckého lyžovania, požičovňa lyží.
Na horskom hrebeni je cintorín obetí z 1. sv. vojny. Urbanisticky a architektonicky predstavuje cintorín dokonalé dielo, ktoré v roku 1933 vytvoril významný slovenský architekt Dušan Jurkovič.

10. 
Nižná Polianka
Rekreačný areál ponúka možnosti strávenia letnej i zimnej dovolenky. Je tu známe lyžiarske stredisko. V lete možnosti kúpania v prírodnom jazierku.

11. 
Cigeľka
Rekreačné stredisko, už od roku 1951 tu boli známe kúpele. Dnes je tu plniareň najalkalickejšej vody na Slovensku. Spolu sa tu nachádza 10 prameňov minerálnej vody.

12. 
Dubinné
Najstarší a najmohutnejší dub Horného Šariša v strede obce. Vek sa odhaduje na 500 rokov. Obvod stromu je 13 m.

13. 
Gaboltov
Jedna z najstarších osád Šariša. Prvá písomná správa je z roku 1247. Obec sa spomína v súvislosti s prítomnosťou krížovníkov Božieho hrobu. V obci bolo kráľovské mýto, vyvíjalo sa ako trhové mestečko. Východisko na Busov . Zaujímavý rímskokatolícky kostol z 2. pol. 14. storočia, roku 1777 prestavaný barokovo, zvláštny kazetový drevený strop. Obec je dnes známym pútnickým miestom. Koná sa tu každoročne rómska odpustová slávnosť. Možnosť rybolovu v miestnom rybníku pred obcou, živý minerálny prameň.

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.