Aktuálne
Aktivity 2008
2007      2006
 

 Go a Regiontour 2008 v Brne

V dňoch 10.-13.1.2008 sme sa zúčastnili na najväčej stredoeurópskej výstave s akcentom na regióny. Prezentovali sme sa ako spoločný produkt Slovenské kráľovské mestá,kde sme v spoločnom stánku s Levočou,Kežmarkom, a Starou Ľubovňou mali zasúpcov z jednotlivých turistických kancelárií.

Návštevníkov štatisticky najviac zaujímali prospekty a textový a obrázkový materiál, a tiež produkty / pobyty v Bardejovských Kúpeľoch/, či záujem o pripravované atrakcie pre návštevníkov.

  Deň sprievodcov

23.2.2021 o 14,00 hod. Sme nadviazali na celosvetový projekt BEZPLATNÝCH PREHLIADOK MIEST . Takto sme si na Slovensku už po piatykrát,  v Brdejove štvrtýkrát ,  pripomenuli Svetový deň sprievodcov .V sobotu, 23. februára mali obyvatelia a návštevníci mesta možnosť vďaka pútavému výkladu sprievodcov spoznať často menej známe fakty o histórii i zo súčastnosti.

Tohoto už tradičného podujatia sa v bardejove zúčastnilo 45 ľudí, v sprievode 3 sprievodcov.

Študentské praxe

Slabá pripravenosť študentov druhých a tretích ročníkov so zameraním na cestový ruch, chabá jazyková vybavenosť,bez poňatia na čo asi slúži TIK v meste zapísanom do Unesco...

Mediálny deň, 30.5.2020 v Starej Ľubovni

Na prezentácii miest Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa sa zúčastnili pozvaný predstavitelia jednotlivých miest a zástupcovia médií, ktorým na tlačovej konferencii  predstavili dosiahnuté výsledky a ciele spoločného projektu SKM do budúcna. Spoločné prezentácie na veľtrhoch cestovného ruchu, výroba propagačných materiálov, dokončenie filmu o mestách SKM, príprava spoločnej knižnej publikácie, využitie prostriedkov z eurofondov na dobudovanie cyklotrás, ktoré by spájali všetky štyri mestá a ďalšie témy a návrhy odzneli z úst predstaviteľov štyroch miest združenia SKM.

Stretnutie AICES

13.a 14.5.2020 sme sa ako členovia zúčastnili Valného zhromaždenia v Starom Smokovci. Jeho základnými témami,ktorými sme sa zaobreali boli aktuálne informácie o stave rozvoja CR na Slovensku, propagácia AICES na NUTIS, o nutnosti vytvárať partnerstvá v regiónch, o jednotlivých úrovniach propagáciií miest, návrhu klasifikácii turisticko-informačných kancelárií v budúcnosti.

Ambulantný predaj

Od polovice mája do konca augusta sme prevádzku TIKu rozšírili o abulantný predaj pre prevádzkou,kde sme najmä predávali suveníry. Drevený stánok zároveň poslúžila ko informačný pult pre okoloidúcich návštevníkov.

Pešie prechádzky

Počas mesiacov júla a augusta sme spustili Pešie prechádzky s aminátormi v historických kostýmoch. Ich úlohou bolo sprostredkovaať jednoduchý výklad o meste, jeho histórii, faktoch i legendách, zaujímavých osobnostiach v slovenskom a anglickom jazyku. Cielenou prechádzkou po vyznačenej trase sme odsprevádzali spolu 261 turistov.

Drevené kostoly zapísané do Unesco

Júnový zápis drevených kostolov do zoznamu pamiatok Unesco vyvolal záujem médií, ktrých sme informovali hlavne o stave doterajšej propagácií drevených kostoloch v okrese Bardejov, a tiež záujmu tiristov o tieto artikulárne pamiatky. No najmä našu pripravenosť, či skor nepripravenosť na očakávaný nával turistov.

Projekt tvorivých dielní / kristKreativ/

V rámci oživenia Radničného námestia  počas prázdych víkendových dní sme poskytli možnosť prezenácie tvorivej dielni Krist Kreativ. Mldých, iniciatývnych školáčikov- maliarov, remeselníkov pod dohľadom ich vedúcich sme tak mohli nielen my, ale najmň turisti obdivovať pri ich tvorivej práci ako napr.: maľovanie cédečiek, textílií, mramorovaní, tvarovaní papierovej hmoty, origami, pletené dekoratívne ozdoby a pod. Jednotlivé výrobky boli zároveň na pedaj, čím ich mohli dobrovoľní prispievatelia podporiť. Zaznamenali sme nemalý záujem aj zo strany turistov, z ktorých sa niektoí aj dobrovoľne zapájali.

Služby : Požičovňa bicyklov, automobilov/

Ponúknuť čo najširší záber  potrebných služieb  pre turistu je našou ciľavedomou aktivitou. V tomto roku sa nám podarilo sprostredkovať turistovi najmä výpožičku aut a byciklov. Stretli sme sa veľkým záujmom a využitím, najmä automobilov.

Hodnotenie, postrehy, návrhy, kladné aj záporné pripomienky turistov.

Aj tohtoročný významný nárast počtu návštevníkov nás utvrdil o tom,že informačná kancelária je tým najzákladnejším subjektom,ktorý deleguje,informuje, odporúča a obsluhuje množstvo návštevníkov. Spatná väzba klientov je preto pre nás významným odrazovým mostíkom. Turistov pozitívne ovplyvnilo najmä výraz dokonale zrekonštruovanéhoo námestia, najmä reakcie tých, ktorí sa sem v rátili po dlhšej dobe.  Dojem príjemného prostredia zanechal na výraznejšom počte víkendových turistov, najmä Poliakov, ktorí n edelné prechádzky patrili Bardejovu.

Začiatkom ale aj počas sezóny sme zaznamenali výraznejší záujem médiíí,  oproti minulému roku. Približne 10 orgnaizovaných infciest zahraničných novinárov, záujem redakotrov miestnych i celoslovenských periodík, či relácií...

Taktiež zo strany turistov pociťujeme, že informácie poskytované iba o najbližšom okolí sú nepostačujúce.