Aktuálne Poľsko-slovenský dom a Kultúrno-turistické centrum

 POĽSKO - SLOVENSKÝ DOM  /od 1.7.2020 aj  KULTÚRNO-TURISTICKÉ CENTRUM - rozpočtová organizácia mesta Bardejov./

Radničné námestie 24,085 01 Bardejov   tel: 054-788 0222

Projekt Poľsko-slovenského domu bol spolufinancovaný Európskou úniou.

Hlavné ciele projektu: Obnova /rekonštrukcia/ opustenej kultúrno-historickej pamiatky vrátane priľahlého nádoria, zapísanej v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok. Využitie obnovenej kutúrno-historickej pamiatky pre účel a potreby "Poľsko-Slovenského domu  a ďalšie využitie historickej budovy v rámci podpory rozvoja cezhraničnej spolupráce s partnerskýmmi mestami Krynica  Gorlice. Návezná spoločná propagácia hraničného regiónu a aktivít PSD tvrbou a distribúciou spološných infrmačno-turistických materiálov prezentujúcich cezhraničnú spoluprácu a výsledky realizovaného projektu. Využitím existujúcich zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného regiónu a ich spoločnou propagáciou zlepšiť atratktivitu hraničnej pblasti a tým napomáhať naratajúcej úlohe kultúry a turizmu, ako faktorov prispievajúcich k sociálnemu a ekonomickému rozvoju regiónu.

Poľsko-slovenský dom v Bardejove bol otvoený 31.1.2021 a je momenálne začlenený do organizačnej štruktúry MsÚ Bardejov, pod oddelením kultúry. Od svojho založenia zorganizoval vyše 50 kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov a výstav. Slúži ako miesto pre nadväzovanie vzájomných kontaktov medzi Poliakmi a Slovákmi, ktorí si tu počas spoločných podujatí a stretnutí vymieňajú skúsenosti a znalosti z rôznych odborov.

 

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE SI POZRITE NA STRÁNKE:  www.psd.sk


   
 kancelária výstavná sieň  konferenčná sála
Máte možnosť sa tu aj ubytovať....elektronická objednávka
     
 izba 1
 izba 2
 izba 3
 
         
           ©M.Tribus             pohľad z PSD v zime                 pohľad z PSD v lete
 
akcie PSD a KTC
 
 
kliklaky
Z DIANIA V MESTE...
Z DIANIA NA SR
PREDAJ VSTUPENIEK

PREŠOVSKÉ DIVADLÁ
PROGRAMY
 
REZERVÁCIA LETENIEK
PREDAJ CESTOVNÝCH LÍSTKOV
 
PREKLADY
 
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV BARDEJOV 
PROFESNÉ ZDRUŽENIA