Aktuálne Centrum voľného času

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Dlhý rad 12, / tel.: 488 48 26 /

 podujatia v mesiaci: APRÍL:

     A – Podujatia pre ZŠ a SŠ                               B – Podujatia pre verejnosť

 

Dátum

Čas

Názov podujatia   

Miesto

Zodpovedný

Pod.

30.3. – 6.4.2021

9.00

17.00

VEĽKÁ NOC A JEJ TRADÍCIE – tradičná výstava výtvarných plošných a priestorových prác s veľkonočnou tematikou

 

SM

 

p.A.Mydlová

Bc.D.Čisaríková

 

B

1.4.2021

14.00

VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO – súťaž v zdobení veľkonočných vajíčok pre ZŠ a SŠ

 

SM

Bc.D.Čisaríková p.A.Mydlová

 

 

A

 

 2.4.2021

 

   8.00

STRELECKÁ LIGA – súťaž v streľbe zo vzduchovky pre žiakov a žiačky ZŠ – 3.kolo

 

TV

 

p.M.Stachura

 

 

A

 

  2.4.2021

 

14.00

ARS POETIKA

Súťažné popoludnie v prednese ruskej a rusínskej poézie a prózy  pre žiakov  ZŠ a SŠ

 

herňa

 

 

RSDr. A. Petričová

 

 

A

 7.4.2021

13.30 

DÁMA – okresné kolo pre ml. a st. žiakov a žiačky 

herňa

p.R.Chovan

A

 

 8.4.2021

 

8.00

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – 57. ročník, obvodné kolo kategórií

MOZ 6, 7. a 8

 

SM

 

 

Ing. S. Bialobok

 

A

 

9.4.2021

 

8.20

HĽADANIE ZLATA NA ZBOROVSKOM HRADE – vychádzka spojená s poznavaním prírody, pre deti a dospelých

Prihlásiť sa na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , č.t.0915144458

Zástavka MHD

Č.10

Kom.ul.

 

p.M.Stachura

 

 

A

  16.4.2020

 

8.00

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kategória E – obvodné kolo pre žiakov 5. – 9.roč. ZŠ

 

SM

 

Ing.M.Dubovecká

 

A

17.4.2020

16.00

NOHEJBALOVÝ TURNAJ – pre starších žiakov ZŠ

TV

p.R.Chovan

B

21.4.2020

8.00

ŠKOLSKÁ ŠACHOVÁ LIGA – II.kolo

SM

Ing.S.Bialobok

A

22.4.2020

9.30

NAMAĽUJEM SLNIEČKO, NAMAĽUJEM JAR – otvorenie výstavy výtvarných prác detí  MŠ spojené s prezentáciou MŠ krátkym programom

 

 

SM

 

p.A.Mydlová

Bc.D.Čisaríková

 

A

22.4.2020

15.00

GAME STYLE –

Hry na počítačoch

Učebňa IKT

Ing. S. Bialobok

B

22.4.2020

14.00

ODKAZY ZEMI  - súťažný tematický panel ku Dňu Zeme.

Súťažné práce na panely doručiť do CVČ do ­­­ 15.4.2020

 

SM

 

RSDr.A.Petričová

Ing.S.Bialobok

 

A

24.4.2020

14.00

TURISTICKÝ CHODNÍK V BARD. KÚPEĽOCH – čistenie turistického chodníka v rámci podujatí ku Dňu Zeme

 

Zástavka MHD

Č.12

 

p.M.Stachura

 

B

 

26.4.2020

 

7.45

VÝSTUP NA JAVORINU ALEBO S VAJCOM NA MEDVEĎA – hraničný prechod  

Prihlásiť sa na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , 0915144458

 

parkovisko

pri ŠH Mier

 

p.M.Stachura

 

 

A

                         28.4.2020

8.00

PYTAGORIÁDA –kategórií P3,P4 a P5 obvodné  kolo

 

SM

 

Ing.S.Bialobok

 

A

28.4.2020

10.30

VIDEOFÓRUM – tematická beseda z oblasti prevencie pre SŠ

Podľa dohody

RSDr. A. Petričová

 

B

    29.4.2020

8.00

PYTAGORIÁDA –kategórií P6,P7 a P 8 obvodné  kolo

 

SM

 

Ing.S.Bialobok

 

A

Podľa dohody

 

APRÍL MESIAC LESOV – beseda o prírode a migračných cestách sťahovavých vtákov hniezdiacich u nás

Besedy sa uskutočnia po dohode  na

t.č. 4722545

 

 

p.J.Žák

 

A