Aktuálne

KASTÉLY PREKLADY

 Preklady z/do všetkých európskych jazykov, bežné i súdne overené.

Tlmočenie vo všetkých európskych jazykoch, tak v SR ako aj v zahraničí.

Hlavná špecializácia na francúzsky jazyk.

Na trhu pôsobíme od roku 2000 a od začiatku našej pôsobnosti sa špecializujeme na prekladateľské a tlmočnícke služby. Za pomerne krátke obdobie sme spolupracovali s mnohými významnými spoločnosťami (Renault Slovensko, Eurovia, Fromageries Bel, Cecopra a.s., Irisbus, Ravoyard...a mnohé ďalšie) a v dnešnej dobe sme schopní zabezpečovať asi 2000 strán prekladu mesačne v jazyku francúzskom.

Samozrejme, zabezpečujeme aj preklady z iných jazykov, t.j. anglického, nemeckého, španielského, talianského, uského, ukrajinského, poľského... aj tu ostávame verní našemu heslu kvality.

Našu ponuku a cenovú kalkuláciu Vám spracujeme obratom a na mieru. V prípade potreby okamžitej ponuky, alebo špecifických požiadaviek nás kontaktujte na našich telefónnych číslach, príp. vyplňte túto elektronickú objednávku a my Vám obratom odpovieme.

 

C E N N Í K 

ÚRADNÝ PREKLAD  22,90€ / 690,-SKK / normostrana*

Vyhotovuje sa väčšinou pre úradne účely, ide o preklady rodných, sobášnych, úmrtnych listov, doplomov, vysvedčení...

OBYČAJNÝ PREKLAD   12,95€ / 390,-SKK /normostrana*

Je preklad, ktorý nie je možný použiť na úradne účely, je možné ho odovzdať aj v elektronickej podobe.

 

Cenník je orientačný a môže sa meniť v závislosti od náročnosti textu, jeho rozsahu a termínu, do ktorého si preklad žiadate vyhotoviť / norma je do 3 dní /.

 

*normostrana = 1800 znakov, alebo 30 riadkov na stranu x 60 úderov na riadok.

 

Viac informácií na www.kastely.sk