Aktuálne Hornošarišské osvetové stredisko

HORNOŠARIŠSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO, Rhódyho 6, tel.: 472 22 75

 Otváracie hodiny: Pondelok-Piatok:08,00-16,00 hod.

Plán činnosti na mesiac   APRÍL    2 0 0 9