Skriptá

  Ponuka odborných monografií z oblasti cestovného ruchu:

Názov 

Bibliogragické údaje  Cena s DPH 
Cestovný ruch – Úvod do štúdia  Gúčik, M., 2010. 307 s.  10 €
Manažment regionálneho cestovného ruchu  Gúčik, M. a kol.,2007. 290 s.  10 €
Manažment cestovného ruchu  Gúčik, M. a kol., 2010. 152 s.  9 €
Ekonomika podniku cestovného ruchu  Kučerová, J., Strašík, A., Šebová, Ľ., 2010.141 s.   9 €
Manažment prevádzky pohostinského zariadenia  Gúčik, M., Marušková, J., Patúš. P., 2011.
180 s.
 10 €
Marketing cestovného ruchu Gúčik, M. a kol., 2011. 264 s.   10 €

 


 

 
kliklaky
Z DIANIA V MESTE...
Z DIANIA NA SR
PREDAJ VSTUPENIEK

PREŠOVSKÉ DIVADLÁ
PROGRAMY
 
REZERVÁCIA LETENIEK
PREDAJ CESTOVNÝCH LÍSTKOV
 
PREKLADY
 
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV BARDEJOV 
PROFESNÉ ZDRUŽENIA