Galéria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK Bardejov 

Mapa mesta

Prospekty s pohľadom na historické centrum Bardejova:

Bardejov * 2012, SJ,NJ,AJ,PL

A1Vonkajšia strana - predná a zadná obálka i vnútorné informácie sú venované najvzácnejším pamiatkam Bardejova, jeho historického centra: Bazilike a radnici.

BVnútorná strana - informácie o židovskom suburbiu, Bardejovských Kúpeľoch a drevených kostoloch

Bardejov a okolie *2008, SJ/PL

ViktorApredná strana - ručne kreslená mapa historického centra s vyznačením expozícií a objektov mestskej pamiatkovej zóny, drevené kostolíky z okolia Bardejova

ViktorBzadná strana - Bardejov, Bardejovské Kúpele a mapa regiónu Horného Šariša s vyznačením tipov na zastávku s obdivom....

Bardejov, historické centrum*2006, SJ/PL

malyJozoApredná strana - popisuje múzeá a expozície, kostoly a ostatné objekty v pamiatkovej zóne

malyJozoBzadná strana - mapa historického centra, letecký snímok s vyznačením všetkých popísaných objektov a bášt

Maľovaná mapa Bardejov*2009, SJ

malybardejovMalovanaMapapredná strana - historické centrum s popisom objekov v pamiatkovej zóne /aj s bližším náhľadom vo výreze /, komerčná mapa

malyhornySarisMalovanaMapazadná strana - horný Šariš, geografická mapa s vyznačením turisticky atraktívnych objektov

Trasa pešej prechádzky* 2006

malytrasaPesiePrechadzkyručne maľovaná mapka historického centra s vyznačením zastávok pešej prechádzky. Celkový čas prechádzky trvá približne 45 minút. Nevstupuje sa do vnúra expozícií, popisujú sa zvonku.  

Partner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK Bardejov