Otvárame kurz sprievodcu CR

OTVÁRAME KURZ SPRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU V BARDEJOVE !!!. Kurz so zameraním na Východné Slovensko.Termín: marec – jún 2012. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a jeho obsah prebieha podľa STN/EN 15565.Podmienky pre prijatie: 18 rokov a maturita. Záväznú prihlášku treba doručiť do 31.1.2021 spolu so zálohou 50€.

Pár slov o kurze...
Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom 2909/2009/156/1.
To najlepšie a v priamo v praxi overené know-how poskytnú lektori z praxe, najmä lokálni odborníci
s dlhoročnou praxou a referenciami.

Výučba prebieha modernými metódami a na základe tých najnovších kvalifikačných požiadaviek na vzdelávanie sprievodcov cestovného ruchu platných od roku 2008(euro-norma EN/STN 15565).

Rozsah výučby: 300 hodín
Obsahová štruktúra: teoretická časť 60 % / praktická časť 40 %
Systém výučby: 2 x týždenne (piatok 16:00-19:30, sobota 08:30-15:00).

Certifikácia absolventov:
Po úspešnom zložení záverečnej teoretickej a praktickej kvalifikačnej skúšky obdrží absolvent kurzu "Osvedčenie sprievodca cestovného ruchu" a stane sa tak kvalifikovaný sprievodca CR. V zmysle platnej legislatívy služby sprievodcu CR môžu poskytovať iba kvalifikovaní sprievodcovia..

Výučba zahŕňa:
- základnú sadu študijných materiálov
- teoretickú výučbu v rámci rozsahu kurzu
- praktické cvičenia = semináre, vychádzky a terénne cvičenia v rámci rozsahu kurzu
- Certifikát Kurz prvej pomoci – realizovaný v súčinnosti s ÚS SČK Bratislava
- 5 dňovú zácvikovú exkurziu po východnom Slovensku

pdfkurz-prihlaska.pdf

 Cena kurzu: 530,00€ /orintačná, po 24.1.2021 upresníme/

POZÝVAME VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV NA PRACOVNÉ STRETNUTIE 24.1.2021 DO PSD O 18,00HOD! Stretnutie otázok a odpovedí pre rozhodnutých, a tých čo stále váhajú! Srdečne pozývame!

 

Partner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK Bardejov