Galéria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK BardejovGaléria TIK Bardejov 

O nás

Čím sa zaoberaná TIK Bardejov?

Štandard poskytovaných služieb TIK je konkrétne vymenovaný v  dvoch dokumentoch, ktorými sme signatármi. Jedná sa o Členstvo v AICES a Mandátnu zmluvu s Mestom Bardejov. Oba dokumenty podmieňujú poskytovanie nasledovných služieb:

1.bezplatné informácie o regióne :  
- poskytovať informácie o Bardejove, Bardejovských Kúpeľoch a regiónu týkajúce sa histórie a súčasnosti, zaujímavostiach, turistických aktivitách a rekreačných možnostiach, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, o otváracích dobách prevádzok, o kúpeľných procedúrach, o doprave a možnostiach dopravného spojenia, o zmenárenských, bankových a poštových službách, o dôležitých telefónnych číslach a pod.
- informácie poskytovať osobne i telefonicky, poštou aj prostredníctvom internetu v slovenskom   a v aspoň dvoch cudzích jazykoch
- poskytovanie informačných mapiek centra mesta, okolia mesta, propagačných materiálov podnikateľských subjektov, letákov o kultúrnych akciách a pod.
- každoročná organizácia stretnutia sprievodcov cestovného ruchu a peších prechádzok pre  obyvateľov mesta / vo februári /

2.platené služby:
- zabezpečovanie sprievodcovských služieb
- zabezpečovanie fakultatívnych výletov do okolia
- zabezpečovanie peších prechádzok
- prekladateľské služby – úradné i obyčajné preklady do siedmich jazykov
- kopírovacie, skenovacie a tlačiarenské  služby
- zmenárenské služby: výkup PLN

3.predaje:
- suvenírov, máp, turistických sprievodcov, publikácií o regióne a Slovensku
- predpredaj vstupeniek na kultúrne akcie
- leteniek a medzinárodných cestovných lístkov
- poštových cenín a zber pošty
- parkovacích kariet
- kariet Euro 26
- cestovného poistenia

4.špecifické činnosti:
- zastupovanie v AICES
- umožňovanie prezentácie podnikateľských subjektov v TIK
- zabezpečovanie kontaktov so subjektmi pôsobiacich v oblasti CR
- spolupráca a zabezpečovanie účasti mesta BJ na propagačných akciách CR
- spolupráca s partnerskými mestami v rámci ich lepšej prezentácie a propagácie
- zastúpenie a spolupráca  TIK  so Spoločnosťou sprievodcov cestovného ruchu /SSSCR/
- príjem študentov stredných škôl študujúcich predmety súvisiace s cestovným ruchom na príjem študentov na odborné praxe,oboznámenie ich s našou činnosťou,  exkurzie

Ponúkame vám štatistický prehľad návštevnosti turistov TIKu za posledné roky:

V tabuľkách sa nachádzajú štatistiky, kde je uvedený počet návštevníkov rozdelený podľa krajín odkiaľ turisti prišli.

Roky 2005-2014.
odsSTATISTIKY_GLOBAL.ods

Rok 2015.
TIK-2015_Statistika_navstevnosti.pdf

REKLAMAČNÝ PORIADOK pdfReklamacny_poriadok_TIK.pdf
 

Partner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK BardejovPartner TIK Bardejov